Onsdag kveld ca kl 21.00 fikk politiet melding fra AMK om en arbeidsulykke ved Smibelgvatnet i Rødøy kommune hvor en hjullaster med fører antas å ha havnet i vannet.

Den savnede føreren og hjullasteren er ennå ikke funnet og politiet planlegger nå hvordan man skal gå fram i det videre letearbeidet. Ulykken har skjedd i et område som er vanskelig tilgjengelig, i tillegg til at vannet er isbelagt.

Parallelt med at man planlegger det videre letearbeidet pågår det en etterforskning hvor hovedfokus er å samle inn informasjon for å få et best mulig bilde av hva som har skjedd. Så langt ser det ut til at savnede var alene da ulykken skjedde, men politiet vil i løpet av dagen fortsette å foreta avhør av mulige vitner.

Savnede er Karl Sverre Egeland, 61 år

---------------------------

Roald Bjerkadal, fungerende leder ved Rana politistasjonsdistrikt kan siteres på denne meldingen. Bjerkadal er tilgjengelig for media fram til kl 1430 i dag torsdag på tlf nr 404 48 519