De fem mennene som ble pågrepet er siktet for grov narkotikaovertredelse, etter straffeloven § 232 jf. § 231. De pågrepne er utenlandske statsborgere og de blir fremstilt for varetektsfengsling torsdag 16. mai. De fem mennene ble pågrepet på Østlandet. Pågripelsene er en del av Kripos' Operasjon Hubris og politiets nasjonale satsing mot gjengkriminalitet. Det er gjort flere beslag av narkotika i forbindelse med pågripelsene. Per nå vil vi ikke gi detaljer om beslagene og pågripelsene.

Dette er Operasjon Hubris:

Operasjon Hubris ble startet av Kripos våren 2018. Etterforskningene i operasjonen er rettet mot organiserte kriminelle nettverk som står bak innførsler av betydelige kvantum narkotika til Norge. Kripos mener bakmennene i saken oppholder seg utenlands, og at de derfra samarbeider tett med organiserte kriminelle i Norge, Sverige og Danmark. Kripos har initiert et samarbeid med flere utenlandske politienheter, blant annet dansk og svensk politi, og i Norge: Oslo politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Øst politidistrikt.

I Operasjon Hubris avdekket Kripos våren og sommeren 2018 et dansk innførselsledd som leverte svært store mengder narkotika til flere kriminelle aktører i Norge. Det ble i denne første fasen av operasjonen beslaglagt blant annet rundt 2,5 tonn hasj i Norge og Danmark. Etter Kripos' oppfatning ble en betydelig og viktig innførselsåre for narkotika til Norge dermed avdekket, hvor det hadde vært jevnlige leveranser av narkotika over tid, fram til politiet aksjonerte.

Så langt er 30 personer siktet i Operasjon Hubris. Det er foreløpig tatt ut 3 tiltaler og hovedforhandlinger er berammet fortløpende gjennom 2019. Det pågår fortsatt etterforskning med mål om å kunne inndra utbytte. Kripos er kjent med at det i tillegg til resultatene i Norge, er gjort betydelige beslag i forbindelse med andres land etterforskninger.

Det pågår fortsatt etterforskning mot sentrale bakmenn i gjengmiljøene. Disse bakmennene antas å være sentrale for den kriminelle virksomheten i Norge.

Bilder av beslag i OP Hubris gjort sommeren 2018