Passekspedisjonen på Gjøvik. Foto.
NYTT UTSTYR: Passekspedisjonene i Innlandet politidistrikt er pusset opp. Her fra Gjøvik politistasjon.
FotoPolitiet

-Ombyggingene har vært krevende både for publikum og ansatte, og vi setter pris på tålmodigheten. Alle lokasjoner har imidlertid blitt sikrere og kvaliteten på utstedelse av pass er høyere. Saksbehandlerne har gjennomført opplæring og nytt utstyr er montert, sier innføringsansvarlig for pass- og ID-kort i Innlandet politidistrikt, Tom Eirik Midthaug.

Noe av bakgrunnen for endringene ved passutstedelsen i landet er avvik som kom frem gjennom Riksrevisjonens tilsyn av passtjenesten i politiet i 2014. Den avdekket blant annet vesentlige mangler i prosessen for saksbehandling og utstedelse av biometriske pass. Som følge av dette ble det bestemt at det måtte iverksettes kvalitetsforbedringer.

I Innlandet politidistrikt har de ansatte som utsteder pass fått økt kompetanse og fysisk er ekspedisjonene bedre tilpasset de krav som sikrer innbyggere en tryggere tjeneste. I løpet av juni har alle lokasjoner installert nye biometrikiosker. Det gjenstår ellers mindre arbeider på noen lokasjoner.

Stor pågang

Pågangen for passutstedelse startet tidlig i år og ser ut til å vedvare.

Vi har stor pågang ved flere av våre passlokasjoner i Innlandet, og legger ut ekstra timer hver uke. Vi anbefaler alle å følge med på bestillingsportalen på politiet.no.

Vi hjelper gjerne publikum som har mindre enn 3 uker igjen før de skal reise, men vi forlanger dokumentasjon på reisen. Disse må møte opp på lokasjonen og vente. Hvis noen ikke møter opp til timen kan vi hjelpe de som venter.

Tar passfoto av barn under 3 år

Passkontorene i Innlandet vil i hovedsak ta bilder også av barn under 3 år.

Hvis det viser seg at det er umulig å få tatt bilde av barnet, og dere ikke har med passfoto, må dere bestille ny time. Les mer om dette på https://www.politiet.no/tjenester/pass/

 
  • Pass