Vestre Toten, sammen med Østre Toten og Gjøvik kommuner vil øve håndtering av evakuerte- og pårørende på Quality Strand Hotel Gjøvik.   

Øve samarbeid

Utgangspunkt for øvelsen er en hendelse/ulykke i Næringsparken på Raufoss. Det vil derfor være mange utrykningskjøretøy på stedet/i området. Hensikten med øvelsen er å øve samarbeid mellom viktige samfunnsfunksjoner i en krise og øvelsen vil foregå så likt som mulig som det ville vært i en virkelig hendelse.

Øvingsutvalget Innlandet arrangerer øvelsen. Deltagere fra øvingsutvalget under øvelsen er: Fylkesmannen i Innlandet, nødetatene, frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og Sykehuset Innlandet.

Evakuert- og pårørendesenter

På Quality Strand Hotell Gjøvik vil det bli opprettet et evakuerings- og pårørendesenter som skal ta imot flere «evakuerte og pårørte».

Øvelsen starter kl. 09.00 og vil holde på til ca. kl. 15.00

Følgende aktører deltar:

 • Politi
 • Brann
 • Sykehuset Innlandet
 • Vestre Toten kommune, Østre Toten kommune, Gjøvik kommune, Søndre Land kommune og Nordre-Land kommune
 • Frivillige organisasjoner
 • Sivilforsvaret
 • Raufoss Industripark
 • Oppland fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging)
 • Gjøvik videregående skole
 • Raufoss videregående skole
 • Pressen inviteres til å delta på øvelsesdagen