1. Matoshi, Musa (44) M - Politi Instruktør
  2. Gaarder, Thorbjorn (63) M - Chief credit officer
  3. Heni, Tor Gulbrand (18) M - Redigering
  4. Nybøe, Terje (55) M - Førstestatsadvokat
  5. Gangås, Beate (56) K - Avdelingsdirektør
  6. Vandvik, Bjørn Eirik (52) M - Visepolitimester
  7. Welhaven, Johan Martin (56) M - Leder for Felles enhet for påtale / politiinspektør