Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er på stedet. Det er stilt krav til responstid kun for ekstraordinære hendelser og/eller hendelser der liv er direkte truet, eller det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Dette omtales som hasteoppdrag. Hasteoppdragene har de siste årene utgjort rundt to-tre prosent av alle politiets oppdrag.

- Politiet skal komme raskt når det trengs. Vi ser at resultatene for responstid er stabile fra år til år, men vi jobber målrettet med å innfri kravene som er satt, sier avdelingsdirektør for beredskap i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Politiets responstid er i liten grad endret fra 1. tertial 2018 til 1. tertial 2019. Det er en økning på ca. to minutter for områder med færre enn 2000 innbyggere, mens det er en forbedring på litt over ett minutt for områder mellom 2000-19.999 innbyggere. For områder med flere enn 20.000 innbyggere er resultatene helt like.

Tabell med nasjonale resultater responstid første tertial 2019, i hele minutter (N=6737)
Nasjonale resultater responstid første tertial 2019, i hele minutter (N=6737)

Ulike krav til responstid

Kravene til responstid settes med bakgrunn i tidligere resultater og hvilke potensiale politidistriktene har for forbedringer.

Politiet opererer med tre ulike tettstedskategorier når kravene til responstid defineres, og det er stilt ulike krav til responstid ut fra hvor oppdragene skjer. På steder med over 20 000 innbyggere er det registrert totalt 3531 hasteoppdrag i 1. tertial 2019. Kravet her var at responstiden skulle være 11 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 12 minutter.

I tettsteder med mellom 2000 og 19 999 innbyggere ble det registrert 934 hasteoppdrag i årets første tertial. Kravet i disse områdene er at responstiden i hasteoppdrag skulle være 19 minutter eller bedre for 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 19 minutter.

I områder med under 2000 innbyggere, ble det registrert 2272 hasteoppdrag i 1. tertial 2019. Kravet i disse områdene var at responstiden i hasteoppdrag skulle være 30 minutter eller bedre i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser 31 minutter.

Politidistriktene rapporterer i tillegg på hvordan de leverer i halvparten av hasteoppdragene (median).

 

Forskjeller mellom politidistriktene

De nasjonale kravene må ikke forveksles med kravene som stilles til hvert enkelt politidistrikt. Hvert av landets 12 politidistrikter har egne krav i hver av de tre tettstedskategoriene. I politidistriktene er det dessuten store forskjeller i antall registrerte hasteoppdrag.

- Det varierer om politidistriktene har innfridd kravene til responstid. De fleste politidistriktene innfridde kravene i flere tettstedskategorier. Politidirektoratet har dialog med politidistriktene som jobber aktivt med tiltak for å nå kravene som er satt, sier Smedsrud.

Les hele rapporten her.