Antall politiårsverk har økt med 319 årsverk siden utgangen av mai 2018, og var 10 029 ved utgangen av mai 2019.

Oppdaterte tall brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad.