Den tida det tar fra noen ringer politiets nødnummer 112 til vi er framme på stedet, kaller vi responstid. Det er krav til responstid, og kravene er delt i tre kategorier utfra antallet innbyggere.

Hvert politidistrikt har egne krav til responstid, for Troms gjelder disse kravene:

  • På steder med fler enn 20.000 innbyggere: Under 11 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene
  • På steder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere: Under 19 minutt for 80 prosent av hasteoppdragene
  • I områder med færre enn 2.000 innbyggere: Under 45 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene.

I tillegg måler vi responstida på 50 % av hasteoppdragene (median) i hver kategori. Målingene gjelder oppdrag der liv er direkte truet og/eller det er behov for øyeblikk bistand fra politiet. Disse oppdragene utgjør 2-3 % av våre oppdrag.

Troms politidistrikt innfrir kravene til responstid for fire av de seks måleparametrene.

Responstid Troms 1 2019.PNG

Oppdragene der responstidskravet ikke innfris, er i områder med færre enn 2.000 innbyggere. Her ligger vi sju minutt over kravet på 18 minutt. Store geografiske avstander, lang avstand mellom tettstedene, begrensede ressurser og forholdsvis få oppdrag er alle faktorer som resulterer i at enkelte oppdrag vil kunne gi markerte utslag på resultatene i tettstedkategorien under 2000 innbyggere.