Bomben stammer fra andre verdenskrig, og den er funnet i forbindelse med opprydning på Vallø.

Bomben er 250 kilo og er av samme størrelse som en bombe som ble funnet tidligere. Forsvaret  jobber nå med å klargjøre for videre arbeid, det vil si sikring rundt bomben.

Politiet har besluttet at hele Vallø skal evakueres tirsdag 18. juni. Politiet starter evakueringen kl. 10:00 og alle skal være evakuert innen kl. 12:00.

- Ivaretagelse av sikkerheten for de som bor og befinner seg i nærheten er viktig. Derfor må det evakueres. Det er forståelig at det er utfordrende for de som er direkte berørt, og som har opplevd dette flere ganger.  I samarbeid med Forsvaret legges nå arbeidet til en tid hvor det skal være minst mulig belastning for de som må evakueres, og vi håper beboerne raskt kan vende tilbake til sine hjem, sier seksjonsleder ved Tønsberg politistasjon, Andreas Mørkve.

Politiet vil ta kontakt i hvert hus, og det er viktig at man følger politiets pålegg om å evakuere.

Når alle er evakuert kan man begynne å jobbe med bomben. Det er ikke mulig å si noe om hvor lang tid arbeidet vil ta - det kan ta flere timer før alt av sprengstoff er brent opp, eller at den er uskadeliggjort på annet vis.

Det kan som fra tidligere brenninger komme smell, men det betyr ikke at det er trygt å vende tilbake før dette blir kommunisert via politiet.

Det er viktig å følge politiets anvisninger for når man kan gå tilbake til sine boliger. Oppdatert informasjon blir gitt direkte til de berørte, men også via politi.no, politiets Twitter-konto og på Facebook.

Tønsberg kommune vil stille med tilgjengelig lokale for de som ikke har et sted å være i tidsrommet det er evakuering, dette vil være Slagen samfunnshus.