Kjør forsiktig i sommer
FotoUP

Erfaringsmessig er det flere alvorlige ulykker, og politiet avdekker flere grove fartsovertredelser og kjøring i ruspåvirket tilstand, i sommerhalvåret enn ellers i året.

Politiet har mange kontroller i løpet av sommeren, og har som målsetning å forebygge lidelser og tap av liv i trafikken, ved å påtale trafikanter som utgjør en risiko ved deres kjøreatferd, sier Karlsen.

I uke 24 gjenførte UP en aksjon vi kalte for "Aksjon Europavei", med fokus på fart på hovedveiene. Denne aksjonen blir gjentatt i ukene 28 og 32, og blir UPs  bidrag til det europeiske samarbeidet "Safe Holidays Operation 2019".