Passkontoret på Grønland vil ha følgende åpningstider for timebestilling av pass fra og med 1. juli 2019:

Mandag, onsdag og torsdag: Kl.08 – 17.30
Tirsdag: Kl.10 – 17.30
Fredag: Kl.08 – 14.30

De endrede åpningstidene medfører også følgende endringer:

Telefontid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.09 – 14. Tirsdag kl.10 – 14.

Hente pass- og nødpass:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.08 – 14. Tirsdag kl.10 – 14.

Drop-in:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl.08 (det er et begrenset antall kø-lapper).

Ledige timer legges ut hver fredag ettermiddag som tidligere. Foruten om de timene som er lagt ut allerede, legges det fortløpende ut flere timer når vi ser at vi har kapasitet, så vi oppfordrer alle som ønsker time til å sjekke jevnlig på politiets nettsider: www.politiet.no/tjenester/pass/timebestilling

Vær tidlig ute

Vi oppfordrer for øvrig til å være tidlig ute med å søke om nytt pass, og sjekke om passet er gyldig før bestilling av reise utenlands. Det gjelder for hele reisefølget.

Det er mulig å søke om nytt pass allerede ett år før passets utløpsdato, ettersom det er enkelte land som krever at passet er gyldig en viss tid etter hjemreise. Noen land krever 6 måneders gyldighetstid etter returdato. Det er opp til den enkelte å undersøke hva som er gjeldende for landet de skal til. Nyttig informasjon om dette finnes blant annet på: www.landsider.no

Følg for øvrig med på våre nettsider: www.politiet.no/tjenester/pass for oppdaterte åpningstider og informasjon.