Politibåt i Kristiansund havn
Politibåt i Kristiansund havn. Vi ønsker alle en flott og trygg sommer på sjøen og politiet oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre og følge reglene som gjelder.

Drukningsstatistikken til Redningsselskapet viser at seks personer druknet i Møre og Romsdal i 2018, og så langt i år har to druknet i politidistriktet. For mange omkom knyttet til fritidsbåtaktivitet, selv om flere druknet også av andre årsaker.

Båtlivsundersøkelsen fra 2018 viser at det er mer enn 900 000 fritidsbåter i Norge, og at nærmere 2,3 millioner nordmenn årlig er på sjøen i en fritidsbåt. I april 2019 hadde Sjøfartsdirektoratet registrert i overkant av 350 000 personer i båtførerregisteret.

Nasjonalt er fokus på ulykker med fritidsbåt skjerpet og styrket siste åra fra myndighetene. Havarikommisjonen for sjøfart skal for eksempel ha varsel for vurdering av ekstra undersøkelse og oppfølging av enkeltulykker. Denne typen av kartlegging vil gi en mer omfattende fremstilling av nyansene og omstendighetene til fritidsbåtulykker enn det som tidligere har blitt gjort i Norge.

Møre og Romsdal politidistrikt har en lang og utfordrende kystlinje med fjorder som gir mange i fritidsbåt stor glede, men denne byr også på utfordringer. Politiet har derfor en viktig funksjon gjennom å forebygge alvorlige ulykker med fritidsbåter, og vi ønsker å være synlig tilstede overfor båtførere. Politiet har to båter som blir flyttet rundt i tjeneste og de vil bli benyttet både i forbindelse med forebygging og kontroller. Politibåtene vil for eksempel dukke opp på festivaler, der det er kjent at det er stor aktivitet av fritidsbåter.

Politidistriktet verdsetter det gode samarbeidet vi har med Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet og andre ressurser som bidrar til god ferdsel og adferd til sjøs. Vi deltar aktivt i Klar for sjøen-kampanjen og politiet vil på enkelte kontroller ta med kampanjemateriell som brosjyrer med tips for sjøvett, quiz og krabbesnøre til barna og lakrisbåter til båtfører. Så samarbeider vi spesielt med Kystvakta, "KV Njord", og Statens Naturoppsyn (SNO). Politiet vil i enkelte sammenhenger være om bord i deres fartøyer slik at vi sammen kan utføre kontroll av fritidsbåter og ferdsel.

Politiet sine kontroller på sjøen rettes spesielt mot promille, fartsovertredelser, uaktsom kjøring og lanterneføring. Politiet vil også kontrollere om båtfører har kompetansebevis/båtførerbevis, om de er født etter 1. januar 1980. Vannscootere er nå underlagt samme regelverk som fritidsbåter etter at forskrift for bruk av vannscooter ble opphevet i 2017. Påbud om bruk av flytemiddel i de fleste åpne fritidsbåter ble innført i 2015 ved bestemmelse i småbåtloven. Brudd på bestemmelsen håndheves ved bruk av forenklede forelegg.

God sommmer!
Vi ønsker alle en flott og trygg sommer på sjøen og politiet oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre og følge regler som gjelder.

Klar for sjøen