Foreldrepar siktet for grov vold mot baby

Det var Oslo Universitetssykehus – Ullevål som 15. juni meldte om at de hadde fått inn et barn med alvorlige skader. Helsepersonell mente skadene var påført barnet. Foreldrene ble avhørt og 20. juni det ble tatt ut siktelse mot paret.

Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte. Foreldrene er nå løslatt, men har besøksforbud mot barnet som fortsatt ligger på sykehus med alvorlige livstruende skader, herunder omfattende hjerneskader.

Sør-Øst politidistrikt, med bistand fra Kripos, etterforsker saken for fullt og har satt inn betydelige ressurser på å finne ut hva som har skjedd med barnet.

Det er Avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn i Buskerud som etterforsker saken. Påtaleansvarlig på saken er politiinspektør Per Thomas Omholt og politifaglig etterforskningsleder er politioverbetjent Cecilie Johansen Sandbakken.

Foreldrene har fått oppnevnt advokat Jon Anders Halse, far, og Sidsel Katralen, mor.