Om kort vil Politiets Fellestjenester gå ut med en markedsundersøkelse med sikte på å finne nye lokaler for politiet i Tvedestrand. Det antas at tidshorisonten for denne prosessen vil være et halvt år, og at en avklaring om permanente lokaler vil kunne skje i utgangen av mars 2020.

– Politikontakt i Tvedestrand, Morten Tobiassen, vil ha sin kontorplass ved Tvedestrand kommune. Politikontaktens rolle er å jobbe med forebyggende arbeid lokalt og i tett samarbeid med kommunen, så denne kontorplassen mener vi skal bli en god midlertidig løsning, sier lensmann ved Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor, Odd Holum.

– Holt lensmannsdistrikt skal levere helhetlig polititjeneste til innbyggerne i Vegårshei, Gjerstad, Åmli, Tvedestrand og Risør. Patruljetjenesten skal fortsette sitt operative politiarbeid, slik det er i dag, mens etterforskerne i denne perioden vil ha sin kontorplass ved Risør og Gjerstad lensmannskontor, sier Holum.

Det vil ikke være faste åpningstider ved det midlertidige politikontoret i Tvedestrand, men det vil bli mulig å ta kontakt for å gjøre avtaler. Frem til nytt permanent lensmannskontor i Tvedestrand er på plass, vil nærmeste lensmannskontor med faste åpningstider og publikumsekspedisjon være i Risør.

politiet.no/agder ligger det til enhver tid oppdatert kontaktinformasjon og åpningstider til politiet.