Stor fare for elgpåkjørsel i Setesdal
FotoPolitiet

I to av tilfellene var det lettere personskader, mens det i ett av tilfellene ikke var personskader.

– Bare tilfeldigheter gjorde at det ikke ble alvorlig personskader. I to av tilfellene var det nære på at elgen kom inn i bilens kupé. Tre elger er døde i påkjørslene, og bilene har omfattende skader, sier tjenestestedsleder ved Valle og Bykle lensmannskontor, Dag Hovden.

I forbindelse med utrykningene til ulykkene har både politi, ambulanse og bilbergere observert elg i kjørebanen, og på vinterglatte veier er marginene små for nye ulykker. I løpet av 15 minutter ble det i morgentimene tirsdag observert fem elger i kjørebanen mellom Ørnefjell og Hovden.

Bakgrunnen er nok at det de siste ukene har kommet en del snø i høyden, og da trekker elgen nedover i dalbunnen der veien går. Sporene viser at elgen både krysser og går langs Rv 9 svært mange steder, spesielt fra Bjørnarå og nordover.

Viltnemda har bedt Statens vegvesen sette opp ekstra fareskilt med varsellamper, noe som kommer på plass i løpet av tirsdagen.

Nå starter snart juletrafikken gjennom Setesdal, og politiet, Statens vegvesen og viltnemda vil derfor be bilister på Rv 9 om å være ekstra oppmerksomme og senke farten for å unngå sammenstøt eller redusere skadene dersom sammenstøt skjer. Ferske spor ned fra brøytekantene er et tegn man skal være oppmerksom på, og redusere farten og øke aktsomheten.

– Viltnemda har erfaring med at høy hastighet øker risikoen for at elgen ved påkjørsel kommer inn i bilen, og da er risikoen stor for personskader. I forbindelse med sammenstøt med elg ender biler ofte i grøfta, det har også hendt at de har kollidert med møtende kjøretøy, noe som også utgjør stor risiko, sier Hovden.

Kontaktpersoner for media:
Dag Hovden hos Valle og Bykle lensmannskontor på telefon 908 81 612.
Steinar Haugen hos Viltnemnda i Bykle på telefon 477 58 682.
Sigurd Wiberg hos Statens vegvesen i Setesdal på telefon 952 42 930.