Bilde fra aksjonen på Filippinene
Bilder fra aksjonen på Filippinene sommeren 2019
FotoFilippinsk politi

Nå har statsadvokaten tatt ut en omfattende tiltale for medvirkning til en rekke seksuelle overgrep. Politiet mener de fleste av dem er begått ved at den tiltalte Midt-Troms mannen har betalt aktører på Filippinene for å utføre ulike overgrep som ble direkteoverført til den tiltalte.

Tiltalen omfatter blant annet følgende:

 • Medvirkning til 9 voldtekter/seksuell omgang med barn under 14 år, hvorav en tiltalepost gjelder medvirkning til grov voldtekt av barn under 14 år
 • 4 forsøk på medvirkning til voldtekt av barn under 14 år
 • 1 tilfelle av medvirkning til seksuell omgang med barn under 16 år
 • 1 tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år
 • 1 tilfelle av medvirkning til seksuell handling med barn under 16 år
 • 8 tilfeller av seksuelt krenkende/forlede barn foran kamera
 • menneskehandel
 • tilegnelse av overgrepsmateriale i et tidsrom fra 2006 til 2018 og besittelse av minst 21.200 unike bilder og 1.746 unike videoer
 • produksjon av fremstilling av seksuelle overgrep eller seksualisering av barn via chat med andre og ved skjermopptak fra direkteoverførte overgrep
Bilde av aksjon
Bilde fra aksjonen på Filippinene sommeren 2019.
FotoFilippinsk politi

Etterforsket flere saker sammen

Politidistriktet hadde til samme tid flere internettrelaterte overgrepssaker under etterforskning, og saken har vært innlemmet i et større sakskompleks som har fått navnet OP Sunlight.

Etterforskningen har avdekket at det er en rekke ulike personer som har lagt til rette for overgrep på Filippinene. Minst en av disse gikk igjen i flere av sakene, og politiet mistenker at vedkommende har tilrettelagt for direkteoverførte overgrep i en årrekke.

– OP Sunlight var en samordnet etterforskning av flere saker, med felles etterforskningsleder og felles påtaleansvarlig for alle sakene, forteller politiadvokat Linn Rognli Hansen, som har vært påtaleansvarlig.

Sakskomplekset omfattet saker i både Finnsnes lensmannsdistrikt, Harstad politistasjonsdistrikt og Midt-Troms lensmannsdistrikt, og det ble benyttet ressurser på tvers i politidistriktet.

Etterforskningen ble organisert med to dedikerte etterforskere fra hver driftsenhet, felles etterforskningsleder og påtaleansvarlig.

Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning bidro med digitalt politiarbeid og ressurser fra økoteamet. I tillegg har Kripos bidratt med etterforskningsledelse, samt operativ analyse.

I perioder har også flere personer utover dette vært involvert i etterforskningen.

En av sakene gikk for retten høsten 2019. En av de andre sakene er ført for retten i år, men er ikke rettskraftig enda. I den mest omfattende saken, som har vært etterforsket fra Midt-Troms lensmannsdistrikt, er det nå tatt ut tiltale. 

Bilde fra OP Sunlight
Bilder fra aksjon på Filippinene sommeren 2019.
FotoFilippinsk politi

Filippinsk bakmann pågrepet

Norsk og filippinsk politi etablerte samarbeid, og politiet på Filippinene aksjonerte sommeren 2019 mot en adresse der man mener overgrep skal ha skjedd.

Ei fem år gammel jente ble reddet ut, og minst to personer ble pågrepet. Kripos har bidratt i etterforskninga og koordinert samarbeidet med filippinsk politi.

– Det er krevende å jobbe med en slik sak over så lang tid, hvor vi jevnlig har vært eksponert for grovt materiale både i tekst, bilder og video. Men det er godt å vite at minst ett barn er reddet fra videre overgrep, og at den filippinske bakmannen er pågrepet.

I den samordnede etterforskningen har Troms politidistrikt utviklet ny og verdifull kompetanse på denne typen saker.

– Vi har jobbet med ulike tilnærminger i sakene og gjort oss viktige erfaringer. Vi har fått på plass felles arbeidsmetodikk og utviklet metodebruken. Barna som misbrukes i disse sakene er sjanseløse mot denne kyniske, stadig voksende industrien. Å bidra til å stanse og avverge overgrep, gir innsatsen mening og motiverer til videre arbeid i disse sakene, oppsummerer Rognli Hansen.

Bilde av politiadvokat Linn Rognli Hansen
Politiadvokat Linn Rognli Hansen har vært påtaleansvarlig i saken.
 • Voldtekt og seksuallovbrudd
 • Etterforskning
 • Menneskehandel
 • Organisasjonen