Publikum kan kontakte politiet på 02800 og gjøre avtaler, og ved nød ring 112. Det er også mulig å kontakte politiet på politiets nettpatrulje- Agder.

Det er det fysiske oppmøte som det nå settes begrensninger på. Det skyldes at politiet må tilpasse sine tjenester for i størst mulig grad å unngå smittefare for publikum og politiets personell.

Vi har forståelse for at dette vil medføre ulemper for publikum og vi beklager dette.

Følg med på politiets nettside politiet.no og politiets nettpatrulje- Ager for mer informasjon.