Tiltaket skal bidra til å redusere smittespredning av koronaviruset ved å innføre midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense i ti dager fra og med mandag 16. mars kl. 08.00.

Personkontroll ved indre Schengen-grense betyr at alle reisende som drar til eller fra landet må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

- For å få til dette må vi benytte ressurser fra hele politidistriktet og omfordele oppgaver slik at vi opprettholder vår operative evne, samtidig som vi øker grensekontrollen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Innlandet politidistrikt vil gjennomføre økt grensekontroll i tett samarbeid med Tolletaten og andre samvirkeaktører. Kontrollene vil være spredt på ulike grenseoverganger.

Publikum oppfordres til å følge med på www.politiet.no for oppdateringer, da situasjonen kan endre seg.

Frakt av varer vil gå som normalt, opplyser Tolletaten på www.toll.no