Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namsmannen og Forliksrådet.

Det er det fysiske oppmøtet som det fortsatt settes begrensninger på. Det skyldes at politiet må tilpasse sine tjenester for i størst mulig grad å unngå smittefare for publikum og politiets personell.

Kontaktpunkter:

Publikum kan kontakte politiet på 02800 og gjøre avtaler, og ved nød ring 112. Nettpatruljen i Innlandet er også tilgjengelig på Facebook-siden Politiet i Innlandet fra 08.00-1500: https://www.facebook.com/politietinnlandet/

Namsfogden:

For spørsmål om Namsfogdens tjenester, ring oss på telefon 404 04 770, se også flere kontaktpunkter på politiet.no

Pass/forvaltning:

Det vil bli lagt ut nye timer for pass når vi har mer oversikt over situasjonen. For spørsmål vedrørende pass, ta kontakt på telefon 476 92 990

Våpensøknader sendes til: Våpenforvaltning, Postboks 402 2418 Elverum. For spørsmål vedrørende våpensøknader, ta kontakt på telefon 404 21 712

Utlendingsseksjonen:

Alle bestilte timer er dessverre avlyst inntil videre. Vi ber deg følge med på søknadsportalen og på politiet.no for informasjon om når det er mulig å bestille time igjen. Dersom du mener at din sak haster kan du ta kontakt med oss på telefon 404 21 709.