– Politiet mener at den informasjonen som er innhentet gjennom etterforskningen de siste to dagene viser at dette ikke var et gjengoppgjør, men et avtalt oppgjør mellom to personer. Det er disse to personene som utøver vold mot hverandre og så er det ytterligere to personer som griper inn på ulike måter når dette utarter seg, sier politiadvokat Liv Versland Seland.

Politiet har ikke informasjon om det er flere enn disse fire personene som er fysisk involvert i hendelsen, og det er derfor ikke riktig å kalle hendelsen for et masseslagsmål.

– Påtalemyndigheten har vurdert opplysningene som er innhentet opp mot hver enkelt siktet og funnet at vilkårene for fengsling ikke er oppfylt for noen av dem, enten fordi det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke eller fordi kravet til gjentakelsesfare ikke er oppfylt, sier Seland.

De siktede er/vil bli løslatt i løpet av kvelden– noen av dem mot besøksforbud mot andre siktede. I tillegg ønsker politiet og sette inn andre forebyggende tiltak for å hindre at en konflikt utarter seg på nytt.

Media

Talsperson i saken er politiadvokat Liv Versland Seland. Hun kan nås på 404 42 240.