Utrykning med politipatrulje.
FotoFoto: Politiet

Den femte evalueringsrapporten om politireformen peker på at nye arbeidsformer og samarbeidsmønstre er i ferd med å vokse fram, og at etaten begynner å se stadig flere positive resultater av reformtiltakene. Samtidig mener DFØ at det er behov for flere justeringer i den videre utviklingen av politiet. De understreker blant annet et stort behov for videre digitalisering i politiet.

- Evalueringene fra DFØ grundige og nyanserte, og er et godt bidrag til den videre utviklingen av politiet. Jeg er glad for at vi ser flere og flere positive resultater av reformen, og at kvaliteten på politiets arbeid øker på flere områder. Samtidig viser evalueringen at mye gjenstår, og at det er behov for justeringer og redusert endringstakt. Det er vi i gang med, sier politidirektør Benedicte Bjørnland. 

Her er DFØs anbefalinger:

  • Styringen av politiet må skje på en mer realistisk og helhetlig måte
  • Ressurssituasjonen i distriktene, særlig i de geografiske driftsenhetene, må vurderes
  • Det er et stort behov for digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester og økt satsning på å møte digital kriminalitet
  • Innbyggerne er ikke fornøyd med politiets tilstedeværelse lokalt - politiet må bli tydeligere på sine prioriteringer
  • Politiet bør endre fokus fra reform til kontinuerlig forbedring

Les hele evalueringen på DFØs nettsider.