Hensikten med kontrollen var å avdekke om det skjer brudd på utlendingsloven og om det skjer brudd på arbeidsmiljøloven med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår.

I forbindelse med korona-pandemien hadde kontrollen også til hensikt å kontrollere om noen serveringssteder utnytter permitteringsordningene ved å permittere ansatte helt eller delvis, samtidig som ansatte arbeidet svart.

11 serveringssteder ble kontrollert, og kontrollørene påtraff 29 ansatte ved bedriftene.

Arbeidstilsynet fant ingen åpenbare lovbrudd, men vil foreta nærmere undersøkelser av smittevernsrutiner med hensyn til å forebygge at ansatte kan bli utsatt for koronasmitte. Arbeidstilsynet vil også se nærmere på om minstelønnsbestemmelsene i bransjen blir overholdt. Flere virksomheter har eller har hatt permitterte i forbindelse med korona-pandemien. NAV, som er kontrollmyndighet opp mot permitterte ansatte, var ikke med under kontrollen, men vil få oversendt informasjon fra kontrollen.

Kemneren i Senja fant mindre mangler i føring av personallister uten at dette resulterte i annet enn rettledning ovenfor de som hadde mangler. Kemneren i Senja bemerket at føringen av personallistene hos serveringsstedene var meget bra.

Politiet avdekket ingen lovbrudd under kontrollen.