- Vi har gjennomført flere vitneavhør i saken, og jobber nå med å danne oss et bilde av hva som har skjedd. Vi er fortsatt interessert i opplysninger som kan belyse saken, og vil fortsette med avhør av vitner, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Politiet har mottatt flere tips etter drapet av Christian Halvorsen i Askim søndag kveld. Politiet ønsker ikke av hensyn til etterforskning å kommentere opplysninger som har fremkommet gjennom vitneavhør og/eller tips.

Det er gjennomført flere tekniske undersøkelser på åstedet, med bistand fra Kripos.

- De tekniske undersøkelsene vil fortsette i tiden framover parallelt med den taktiske etterforskingen.  Vi er foreløpig ferdige med undersøkelsene utendørs ved åstedet, men fortsetter inne på avdødes bopel. Vi etterforsker fremdeles saken bredt, sier Hemiø.

- Selv om en gjerningspersonen ikke er pågrepet ennå, er det ingen omstendigheter i denne saken som tilsier at folk i Askim skal ha grunn til å være bekymret,  sier Hemiø.

Foreløpig har ingen status som siktet eller mistenkt i saken.

Etterlyser vitner i saken

Politiet ønsker kontakt med personer som har vært i nærområdet til Tømmeråsveien mot Sekkelsten  like utenfor Askim sentrum, i tidsrommet søndag mellom kl 17 og 22.00 og andre som har informasjon som kan bidra til å belyse saken.

Disse bes ta kontakt på telefon: 64 99 40 60 eller via politiet.no: https://tips.politiet.no