- Dette var ikke et privat arrangement, og Tromsø kommunes regel om maks 10 personer er ikke relevant i denne saken. Virksomheten om bord på turistbåten skal selvsagt drives smittevernfaglig forsvarlig, blant annet i forhold til hygiene og avstand, men dette følges opp av kommunen og ikke som straffesak. Kapteinen er ikke lenger mistenkt for noe straffbart, han er vitne i en henlagt undersøkelsessak, sier politiadvokat Trude Kvanli ved Troms politidistrikt.

  • Koronaviruset