En lærling i Innlandet politidistrikt vil få utstrakt praksis i de tre stabene i politidistriktet, disse er Stab for HR/HMS, Stab for virksomhetsstyring og Stab for kommunikasjon.

- Vi ønsker å gi ungdommer mulighet til å fullføre en fagutdannelse og tror at en lærling kan bli en god ressurs gjennom mulighetene som vi kan tilby hos oss. Lærlinger skal innom mange kompetansemål og et lærlingeløp hos oss vil gi bred kompetanse innen kontor- og administrasjonsfaget i offentlig sektor, sier leder for Stab HR og HMS i Innlandet politidistrikt, André Holen.

I første omgang søker Innlandet politidistrikt etter en lærling med oppstart i løpet av våren 2021. Blant oppgavene en lærling vil få i Innlandet politidistrikt er kontorstøtte, administrasjon og ulike saksbehandlingssystemer.