Foreløpig er ingen pågrepet eller siktet i saken. Den fornærmede er fysisk uskadet, og blir ivaretatt.

Saken er høyt prioritert og politiet går ut med disse opplysningene siden vi ønsker tips og observasjoner i saken. Bilder og video fra dashbordkamera i biler som kjørte på gamle E6 mellom Vinstra og Kvam mellom kl 07 og kl 08 mandag 30. november er av særlig interesse.

I tillegg ønsker politiet observasjoner av parkerte biler langs Baksidevegen mellom Kvam og Sjoa i tidsrommet kl 08 til kl 15.

Tips kan sendes via https://tips.politiet.no/ eller ved å ringe 02800.

Politiet er sikre på at dette er et enkeltstående tilfelle og at det ikke er en trussel mot andre i lokalmiljøet.