Voksen kvinne med kort mørkebrunt hår ser inn i kamera på et portrettbilde. Hun har blå politiuniformsskjorte på seg og bak henne er en blå vegg med politiets logo på.
FotoPolitiet

Vangen erstatter Knut Smedsrud som fratrådte stillingen som beredskapsdirektør tidligere i år.

Vangen har jobbet i politiet siden 1993, og har vært politimester i to runder. Hun var politimester i Salten fra 2005-2011 og politimester i Nordland fra 2016. Vangen har også vært utdanningssjef i Nordland fylkeskommune i fire år. Hun tilrer stillingen som beredskapsdirektør umiddelbart.

– Jeg er svært glad for Tone Vangen har takket ja til å fortsette i stillingen som beredskapsdirektør. Vangen kjenner svært godt til politiets rolle, oppgaver og organisering gjennom sin tid i politiet, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Hun har lang og relevant erfaring fra beredskap og krisehåndtering, både i kraft av å være leder av Hovedredningssentralen i Nord-Norge, rollen som politimester i Nordland og ikke minst fra perioden som fungerende beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), tilføyer politidirektøren. 

– Det siste året har jeg fått erfare hva slags ansvar og oppgaver som følger med stillingen som beredskapsdirektør. Spesielt har det vært givende å være så tett på arbeidet som etaten har utført i forbindelsen med pandemien, og å se hvordan etaten løfter sammen når de står overfor slike prøvelser. Jeg gleder meg til å fortsette å bidra inn i politiets viktige arbeid, og til å fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet med medarbeidere i POD, etaten i stort, og andre viktige samvirkeaktører, sier Vangen.