De nye timeavtalene vil bli gjort tilgjengelig i UDIs søknadsportaltidligst to uker før første time.

Vi vil legge ut mer informasjon senere om når timene blir tilgjengelige.

NB! Hvis du har levert søknad på internett og ønsker ny timeavtale skal du ikke levere ny søknad på internett for å endre timeavtalen. Du skal kun endre timeavtalen på den eksisterende søknaden hvis du ønsker å booke ny time.

Important Information regarding appointments for Norwegian Citizenship

According to the plan, Oslo Police District will offer a number of new appointments for Norwegian Citizenship from the end of May 2021 if the infection rates in Oslo is under control. The new appointments will be afternoon and evening appointments.

The new appointments will be available at the self-service portal at www.udi.no at the earliest two weeks before the first appointment.

We will provide you with more information at a later date about when the new appointments will be available.

Please note! If you already have applied online and want a new appointment, you must not fill out a new application, but rather change your existing appointment.