Det er gjort grundig søk over et større område torsdag og fredag. Dersom de er i sjøen, eller i sjønære områder er den medisinsk-faglige vurderingen at det dessverre ikke er mulig å overleve. Videre søk vil nå være etter antatt omkomme, og vi etterforsker bredt for å finne ut hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

 Politiet er fortsatt interessert i opplysninger i saken og ber om at de som kan ha informasjon om å ringe 02800.

Media

For spørsmål kan media kontakte operasjonsleder, Vidar Arnesen på 950 020 16. Han tilgjengelig frem til 23:00.