.
Statsminister Erna Solberg og politidirektør Benedicte Bjørnland intervjues av TV2 under åpningen på Taraldrud.
FotoRoar Hanssen

– Dette er en gledens dag for norsk politi, for beredskapen i Norge og det for det norske folk, sa statsministeren i sin åpningstale.

Etter 22. juli 2011 ble det ble konkludert med at beredskapen ikke var godt nok organisert.

– Mye har vært gjort for å følge opp. Beredskapssenteret er et viktig og sentralt tiltak. Vi har med dette oppfylt funnene etter 22/7-evalueringen. Det handler om å være godt forberedt på ting vi ikke ønsker skal skje, sa Solberg.

Politidirektør Bendicte Bjørnland understrekte at beredskapssenteret er nasjonalt.

– Dette skal komme hele landet til gode. IP3-mannskap fra samtlige politidistrikt skal få komme hit for å trene sammen med de nasjonale beredskapsressursene. Vi har planlagt for at 500 IP3 mannskap skal trenes her årlig, med oppstart til høsten, sier Bjørnland.

Under åpningen fikk gjestene se demonstrasjoner fra de ulike brukerne av senteret, og hilse på de som skal ha dette som sin daglig arbeidsplass. 

– I dette ligger det et betydelig potensiale. Først og fremst for et løft i kompetansen til de som kommer hit fra ulike politidistrikt, men også den andre veien. Mannskapene som til daglig jobber her ved senteret, vil gjennom felles trening, bli kjent med kolleger fra politidistriktene - kolleger som de skal løse neste krise sammen med. Dette øker muligheten for trygg og god oppgaveløsning, sa Bjørnland.