Den 27. november 2013 ble en ettåring funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Trøndelag. Barnets foreldre ble etter hvert siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Saken ble etter omfattende etterforskning besluttet henlagt av Trøndelag statsadvokatembeter i 2014 på grunn av bevisets stilling, idet årsaken til barnets død ikke kunne fastsettes.

I mai 2019 ble saken besluttet gjenopptatt til ny etterforskning. Dette på bakgrunn av at politiet mottok nye opplysninger om mulig årsak til barnets død. Den 10. september 2019 ble barnets far på ny siktet på samme grunnlag som i 2013, for legemsbeskadigelse med døden til følge eller medvirkning til dette. Han ble deretter pågrepet og varetektsfengslet i to uker på grunn av bevisforspillelsesfare. Barnets mor døde i 2018.

Politiet i Trøndelag har foretatt en omfattende etterforskning etter at saken ble gjenopptatt, og har hatt bistand fra Kripos. Det er blant annet foretatt en rekke vitneavhør og gjennomgått store deler informasjon. Videre er det gjennomført nye analyser og sakkyndige vurderinger.

Under etterforskningen begjærte påtalemyndigheten utlevering av biologisk materiale fra avdøde fra forskningsbiobank ved NTNU. Påtalemyndigheten fikk ikke medhold i begjæringen etter anke til Høyesterett, som avsa kjennelse 14. september 2020.

Årsaken til barnets dødsfall er fortsatt uklar. Saken ble på ny henlagt på grunn av bevisets stilling 25. mai 2021 av Trøndelag statsadvokatembeter ved førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes.

Henvendelser angående saken kan rettes til førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes.

Mvh,

Trøndelag politidistrikt