Den tiltalte var på jobb med ansvar for en psykisk utviklingshemmet mann i 70-årene, som hadde døgnkontinuerlig tilsyn.

I forbindelse med at mannen tok et bad, har tiltalte satt seg på stua etter at mannen tok plass i badekaret. På grunn av alkoholinntak samme ettermiddag og kveld og/eller generell tretthet, har tiltalte sovnet. Etter 2-3 timer ble tiltalte vekket av at telefonen ringte. Mens tiltalte sov, har mannen han hadde tilsyn med druknet i badekaret.

- Politiet har etterforsket saken med blant annet avhør av tiltalte, vitner, gjennomgang av telefondata og obduksjon av avdøde, sier politiadvokat Hanne Simonsen i Troms politidistrikt.

Statsadvokaten har tatt ut tiltale etter straffelovens § 281 for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og har oversendt saken til Troms politidistrikt for utøvelse av aktoratet. Strafferammen er fengsel inntil 6 år. Tiltalte har erkjent forholdene slik de er beskrevet i tiltalen og har erkjent straffeskyld.