- Vi jobber ut fra flere hypoteser, vi har i øyeblikket ingen konkret gjerningsperson vi leter etter. Vi har ikke fått gjennomført et fullverdig avhør med fornærmede, men ut fra den informasjonen vi har nå, så er det en hypotese at skadene kan ha skjedd som følge av en ulykke eller et fall eller lignende. Dette vil vi få mer klarhet i når vi har fått avhørt fornærmede, sier fungerende politistasjonssjef i Grenland, Sigrid Dahl.

Det ble satt på store ressurser i søk etter en mulig gjerningsperson.

 Søket ble avsluttet ved 22-tiden tirsdag kveld.

- Vi har forståelse for at dette ble opplevd skremmende for de som bor i nærområdet. Det er viktig å si at vi ut fra de opplysningene vi nå har ikke har grunn til si at de skal føle seg utrygge.