Bilde av det stjålne passet.
Bilde av det stjålne passet. Passet er ikke lenger gyldig som identifikasjonsmiddel. Fødselsnummer er sladdet av politiet i anledning etterlysningen.
FotoØst politidistrikt.

Oppdatering tirsdag 30. november 2021 kl. 16

Politiet er svært fornøyd med responsen på mandagens etterlysning knyttet til misbruket av Ole Henrik Golfs identitet.

VI er takknemlige for at Golf stilte opp og hjalp oss med å forfølge et sentralt spor i saken.

Politiet har som følge av etterlysningen mottatt 40 tips. Flere av tipsene anses som så relevante at de følges opp videre.

På responsen virker det som etterlysningen har nådd bredt ut og at mange har fulgt oppfordringen om å gjøre søk på e-post-adressen ohgolf@mail.com og telefonnummer +47 40 74 56 68 i egne systemer.

Politiet takker for responsen og oppfordrer fortsatt alle til å hjelpe oss videre med kartleggingen av i hvilket omfang identiteten er misbrukt.

E-post-adressen og telefonnummeret er benyttet av gjerningspersoner i Lørenskogsaken og identifisering av disse vil antagelig bringe oss et langt skritt videre mot målet om å finne ut hva som har hendt med Anne-Elisabeth Hagen.

Av samme grunn ber vi alle som har hatt befatning med en kopi av passet til Ole Henrik Golf om å melde seg for politiet, idet dette vil kunne gi oss viktige spor videre i saken.

Vi understreker igjen at Golf er sjekket ut av saken og at denne etterlysningen retter seg inn mot de konkrete opplysningene oppgitt av gjerningspersonene i forbindelse med misbruket av Golfs identitet.

Politiinspektør Gjermund Hanssen kan siteres.Publisert mandag 29. november 2021 kl. 10

Lørdag 7. juli 2018 misbrukte gjerningspersoner i Lørenskogsaken identiteten til Ole Henrik Golf til å opprette e-post adressen: ohgolf@mail.com.

E-post-adressen ble kort tid senere benyttet til å opprette kontoer hos vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi.

I forbindelse med registrering på nevnte vekslingsbørser opplyste gjerningspersonene også følgende informasjon:

  • Kopi/scan av passet til Ole Henrik Golf. Pass id: 29645413.
  • E-post-adresse: ohgolf@mail.com 
    Telefon: +47 407 45 668
  • Adresse: Store Elvegate 16A

Etterforskningen har til nå avdekket at en kopi av passet til Golf har blitt solgt på det mørke nettet (darknet), blant annet på markedsplassene Hansa market og Dream market.

Det er også avdekket et ti-talls telefonabonnementer og e-postadresser i navnet til Ole Henrik Golf, men uten at disse har kunnet knyttes til Lørenskogsaken. Ut fra det vi nå vet, mener politiet nå å kunne spisse etterforskningen inn mot akkurat denne versjonen av passet, dette konkrete telefonnummeret og denne konkrete e-post-adressen. 

Undersøkelser internt i politiet har vist at identiteten er gjenfunnet i flere norske straffesaker, men uten at disse har noen kjent knytning til Lørenskogsaken.

På denne bakgrunn antar politiet at det kan være personer der ute som har hatt befatning med identiteten, uten at de er klar over at denne er benyttet i Lørenskogsaken.

Det kan også være personer der ute som har solgt eller delt identiteten videre til noen, uten at de har vært klar over hva den skulle brukes til.

Det kan også være personer, butikker eller andre som har blitt utsatt for et ID-bedrageri hvor denne informasjonen er benyttet, enkeltvis eller samlet.

Politiet går nå ut med en etterlysning for å komme i kontakt med disse personene ettersom vi mener det kan gi oss viktige spor videre i saken.

Etterforskningen til nå har vist at Ole Henrik Golf uforskyldt har blitt dratt inn i saken, ved at identiteten hans har blitt misbrukt av gjerningspersonene.

Golf har i dag status som vitne og anses fullstendig sjekket ut av saken. Politiet er glade for at han har samtykket til at identiteten offentliggjøres, og at han hjelper oss videre i etterforskningen.

Tips i saken bes oversendt politiets tipsportal på politiet.no (velg fanen "Tips i Anne-Elisabeth Hagen-saken) eller telefon 64 81 95 99.