– Vi prøver å øke kapasiteten så mye som mulig, men det viktigste budskapet vi kan gi til våre kunder er at de sjekker dokumentene sine i god før de skal ut og reise, og booker time til nytt pass så tidlig som mulig, sier avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Arne Marcussen. Det gjelder også for reiser både til påske- og sommerferien.

– Situasjonen vi har nå er spesiell, med stor etterspørsel grunnet økende reiseaktivitet i samfunnet samtidig med et etterslep på utgåtte dokumenter fra de to siste årene, forklarer Marcussen.

Tiltak
For å bedre situasjonen settes det nå i gang en rekke tiltak.

  • Det viktigste tiltaket er anmode om at reisende må være ute i god tid. Vi har økt kapasiteten og åpningstiden ved passkontoret i Kristiansand slik at det er mulig å bestille timer frem til kl. 20. på tirsdager, onsdager og torsdager, samt alle lørdager frem til kl.15.
  • Vi vil også gradvis øke kapasiteten i ukene som kommer ved å øke antallet som kan produsere pass.
  • Vi legger også ut et begrenset antall timer daglig, slik at det er mulig å få timer på kort varsel for kunder med presserende behov. Disse timene forsvinner med engang, og vi kan ikke garantere at vi kan løse det for alle kunder.

– Samtidig ser vi at vi når vi når går inn i den travleste tiden i året, er det fare for at kunder som er sent ute ikke rekker å få pass før reisen. Vi ser også at mange kommer uforberedt til timen sin og må returnere med uforrettet sak og bestille ny time, sier Marcussen.

Vi minner alle om å sette seg godt inn i huskelisten på politiet.no:
https://www.politiet.no/tjenester/pass-og-id-kort/huskeliste-dette-ma-du-ha-med-til-pass-og-id-kontoret/


Vær oppmerksom på:

  • Strengere regler for nødpass gjør at færre nå kan få dette, og disse utstedes kun i åpningstiden.
  • Det er nye og strengere regler knyttet til dokumentasjon: alle som har hatt pass tidligere må nå ha med seg sitt gamle pass til timen.
  • Samtykke fra begge foreldre ved utstedelse av pass til mindreårige må nå underbygges med foreldrenes gyldige pass /ID-kort. Bankkort eller førerkort er ikke gyldig legitimasjon hvis foresatte har pass eller nasjonalt ID-kort.

Trykk her for å bestille din time til nytt pass.

For media:
Spørsmål fra media kan rettes til avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Arne Marcussen, på telefonnummer 979 787 67.