Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på hendelsesstedet. Kravene til responstid er differensiert ut ifra tre tettstedskategorier: tettsteder med over 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere og tettsteder med under 2000 innbyggere/øvrige områder. Videre er det stilt noe ulike krav til politidistriktene innenfor disse tettstedskategoriene. Her finner du rapporten for 2021. 

– De nasjonale kravene til responstid ble innfridd i 2021.  Det var imidlertid ikke alle politidistriktene som innfridde sine lokale krav til responstid, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Variasjoner ute i distriktene

Tre politidistrikt innfridde kravene til responstid i alle tre tettstedskategoriene, to politidistrikt innfridde kravene til responstid i to av tettstedskategoriene, fem politidistrikt innfridde kravene til responstid i en tettstedskategori mens to politidistrikt ikke innfridde kravene til responstid i noen av tettstedskategoriene. Der kravene ikke ble innfridd var avviket mellom resultater og krav på mellom 0,2 minutter og 14,2 minutter. De fleste avvikene er under 3 minutter.

De nasjonale resultatene for 2021 er tilnærmet like de senere år. Resultatene i 2021 viser en liten forbedring i den minste tettstedskategorien, dvs. områder med under 2000 innbyggere. Det er registrert færre hasteoppdrag i alle tre tettstedskategoriene i 2021 sammenlignet med 2020.

– Politidistriktene har stort fokus på forbedring av responstid i hasteoppdrag. Det er også igangsatt en pilot for tjenesteplanlegging i Sør-Øst og Innlandet politidistrikt som har som formål å se på hvordan vi kan ha mer ressurser tilgjengelig når behovet er størst, avslutter Rise.