Agder politidistrikt ser en økning i leveransen ID-Dokumenter på nærmere 100 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i et normalår. Dette er et resultat av at mange vil ut og reise etter pandemien, samtidig som mange ikke har fornyet passet sitt i løpet av de to siste årene.

- Vi ser at det er størst etterspørsel etter pass, og derfor oppfordrer vi nå folk som skal reise innenfor EU/EØS-landene og Sveits om å velge et nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er viktig å huske på at vi i utgangspunktet har passfrihet i Norden for norske statsborgere og kravet er at man skal kunne legitimere seg. Eksempel på godkjent legitimasjon er gyldig førerkort, og dersom barn under 18 år reiser med sine foreldre, holder det at de voksne legitimerer seg på reiser innad i Norden, sier avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Arne Marcussen.

Marcussen legger til at dersom reiseselskapet krever pass eller ID-kort på reiser i Norden, anbefales ID-kort da dette tar kortere tid.

I tillegg til den høye etterspørselen er produksjon og transport av materialer sterkt påvirket av både pandemien og krigen i Ukraina. Begrenset tilgang på enkelte materialer og lange leveringstider gjør det vanskelig for leverandøren å justere opp sin produksjonskapasitet på kort sikt. Dette er en global utfordring, og mange andre land har også betydelig økning i leveringstiden.

- Det er en utfordrende situasjon, men vi gjør det vi kan for at de fleste skal få reisedokument før sommerferien. Vi har allerede økt kapasiteten og utvidet åpningstider i både Kristiansand, Farsund og Arendal, og jobber med å øke kapasiteten ytterligere. Det vil legges ut flere passtimer i ukene fremover på alle lokasjoner, så det blir viktig å sjekke fortløpende om det er ledige timer, sier Marcussen.

Per 27.4.22 er leveringstiden på pass i Agder på ca fem uker, mens tilsvarende er ca tre uker for et nasjonalt ID-kort. Vi forventer at leveringstiden vil øke frem mot sommeren.

Media
For ytterliger spørsmål kan media kontakte avsnittsleder for pass og ID i Agder politidistrikt, Svein Arne Marcussen. Han kan nås på telefonnummer 979 78 767.

  • Politiet vil i perioden frem til 1. juli tilby søkerne å kun søke om ett dokument: enten et pass eller et nasjonalt ID-kort.
  • Vi ber personer som har et pass som ikke utløper før utgangen av september 2022, og ikke skal reise til et land som krever utvidet gyldighetstid, om å vente med å søke til etter 1. august.
  • Vi oppfordrer alle som skal reise innenfor EU/EØS-landene eller til Sveits om å søke om et nasjonalt ID-kort med reiserett.

EU/EØS-landene

Disse landene kan du reise til med nasjonalt ID-kort:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike
Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland
Norge, Polen, Portugal, Romania, Sveits, Sverige,Slovakia
Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike