Politiet har etterforsket saken, og ut fra opplysningene som er framkommet gjennom dette er saken besluttet henlagt i medhold av straffeloven §271 2. ledd bokstav a.  Bestemmelsen er en straffrihetsbestemmelse som kan benyttes under gitte forutsetninger. I korthet begrunnes dette med at en kroppskrenkelse er gjengjeldt med en kroppskrenkelse.