–Dette er ingen enkel beslutning for politiet. Den påvirker samfunnet og spesielt det skeive miljøet. Terskelen for å anbefale tiltak som innskrenker folks rett til å samle seg skal være høy og beslutningen godt begrunnet. Når vi nå anbefaler at Pride-arrangement ikke gjennomføres de nærmeste dagene, så er det på bakgrunn av trusselvurderingen og informasjon fra etterforskningen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Alvorlig og uavklart trusselsituasjon

Natt til 25. juni ble det gjennomført et mulig terrorangrep i Oslo, der to liv gikk tapt og mange ble skadde. I dagene som fulgte har flere arrangementer i Oslo blitt utsatt etter politiets anbefalinger. I andre deler av landet har Pride-arrangementer blitt gjennomført som planlagt.

Politidirektoratet har i dag hatt møte med alle politimestrene. PST var til stede og orienterte om siste utvikling i trusselsituasjonen, og gjorde nærmere rede for den høye graden av usikkerhet som foreligger. Basert på den uavklarte situasjonen anbefaler Politidirektoratet at Pride-arrangement utsettes inntil trusselen er mer avklart.

– Politiets hovedoppgave er å ivareta befolkningens sikkerhet. Basert på etterretningsinformasjon fra PST har politiet funnet det nødvendig å komme med denne anbefalingen, avslutter Bjørnland.

Den endelige beslutningen om råd til arrangører og sikring av de enkelte arrangement gjøres av det enkelte politidistrikt. Det er ventet en ny trusselvurdering fra PST om kort tid.