Hans familie er orientert.

- Sikker dødsårsak vil ikke fremkomme før den endelige obduksjonsrapporten foreligger, men basert på den foreløpige rapporten er hypotesen om straffbar handling ikke styrket. Det fremstår som mest sannsynlig at dette dreier seg om et uhell, sier Helge Torsvik, seksjonsleder etterforskning ved Arendal og Froland politistasjon.


For media:
Talsperson i denne saken er seksjonsleder etterforskning ved Arendal og Froland politistasjon, Helge Torsvik. Han er ikke tilgengelig torsdag ettermiddag, men kan nås på telefon 958 13 991 fredag 12.8 ved eventuelle spørsmål fra mediene.