– Ingen av de siktede har erkjent straffeskyld, men to av de siktede har i avhør forklart at de var i slagsmål med avdøde, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Geir Magne Søfteland.

Da den foreløpige obduksjonsrapporten kom i november 2021 kunne den ikke påvise noen entydig og sikker dødsårsak.

– Helt fra starten av etterforskningen har det derfor vært et sentralt og avgjørende tema om døden inntraff som en følge av vold eller om dødsfallet kunne skyldes andre årsaker, sier Søfteland.

Politiet har nå mottatt endelig obduksjonsrapport fra Oslo universitetssykehus.

– Basert på obduksjonsrapporten vurderer politiet det slik at mistankegrunnlaget mot de siktede er svekket, opplyser Søfteland.

Politiet vil i løpet av kort tid oversende saken til statsadvokaten for endelig påtalemessig avgjørelse.

 

Media:
Talsperson for politiet i denne saken er politiadvokat Geir Magne Søfteland. Han kan nås på telefon 37 00 31 52.