Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag, i påvente av den videre behandlingen av utleveringsbegjæringen.

– Kripos har gjort flere undersøkelser knyttet til bakgrunnen for utleveringsbegjæringen i forkant av pågripelsen, men det er fortsatt tidlig i undersøkelsene. Vi kan derfor ikke gå inn i detaljene rundt hva vi gjør, sier politiadvokat ved Kripos, Thea Elise Kjæraas.

Kripos´ oppgave i denne saken er å innhente informasjon som gjør det mulig for domstolen å avgjøre om det er grunnlag for utlevering.

Mannens forsvarer er advokat Brynjulf Risnes.

Kripos´ kommunikasjonsstab: 23208060 / kripos.info@politiet.no