Plakat
VÅPENAMNESTI: Her kan du levere inn våpen under amnestiet.

Våpen, ammunisjon m.m. kan innleveres ved følgende lokasjoner i Øst politidistrikt:

  • Nes politistasjon – Seterstøavegen 2F, 2150 Årnes
    • Tidspunkt; mandag og onsdag fra kl 10:00 – 14:00
  • Moss politistasjon – Prins Chr Augustsplass 3, 1530 Moss
    • Tidspunkt: tirsdag og torsdag fra kl 10:00 – 14:00
  • Sarpsborg politistasjon – Sigvat Skaldsgate 5, 1706 Sarpsborg
    • Tidspunkt: fredag fra kl 10:00 – 14:00

Dette gjelder også våpen fra dødsbo, våpen i tilbakekallssaker, registrering av uregistrerte våpen og våpen for videresalg.

Eksplosiver skal IKKE leveres på politistasjonene. Har du eksplosiver du ønsker å levere inn, MÅ du kontakte politiet på tlf. 64 99 30 00 for nærmere avtale.

Har du spørsmål kan du kontakte politiet på tlf. 64 99 30 00 (tastevalg 3) på mandager og torsdager mellom kl 10:00 – 13:00. Du kan også kontakte oss på e-post: vapeninnlevering.ost@politiet.no