- Siktelsen er endret etter en samlet vurdering av den informasjonen som så langt har fremkommet i etterforskningen. Påtalemyndigheten mener at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått en forsettlig drapshandling, sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt. Siden nyttår er det blant annet gjennomført en rekke vitneavhør og flere tekniske undersøkelser. Det er også tatt nye avhør av siktede og hennes to barn, som var vitner til hendelsen.

- Politiet etterforsker saken bredt. Undersøkelser knyttet til relasjonen mellom partene forut for hendelsen er en del av dette arbeidet. Foranledning til hendelsen og spørsmålet om nødverge er sentrale tema som vi ønsker å få belyst, sier Elden.

Det er berammet nytt fengslingsmøte i Trøndelag tingrett fredag 20 januar kl. 09:00. Påtalemyndigheten begjærer den siktede kvinnen fortsatt varetektsfengslet.

For media:

Politiet ønsker ikke å gå ut med navn på partene på nåværende tidspunkt. Dette av særlig hensyn til barna og avdødes pårørende i Ukraina.

Påtaleansvarlig i saken, Åsta Elden, er tilgjengelig på telefon 73 48 94 50 torsdag 19. januar mellom kl. 13.00-14.00. Om det ønskes TV intervju meld fra til Ane Flo på tlf. 41 46 24 02
(vi prøver å tilrettelegge for dette kl. 14.30 ved Steinkjer politistasjon). 

 

Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag