- Siktelsen gjelder grovt underslag av i underkant av 75 millioner kroner, og grov hvitvasking av utbyttet, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

- I hovedtrekk skal underslaget være gjennomført ved at siktede har utnyttet sine tilganger til bankens systemer til å underslå bankens midler, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Det skal deretter være gjennomført overføringer til bankkontoer i andre banker i Norge og videre ut av landet. Politiet har innhentet dokumentasjon fra disse bankene som en del av etterforskingen.

- Utover dette ønsker vi ikke å gå nærmere inn på fremgangsmåten av hensyn til etterforskningen, sier Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Gjennom etterforskningen mener politiet å ha gjort rede for det beløpet som er underslått. Her er en oversikt over pengebeløpene per nå:

  • Det er ført et beløp tilbake til Sparebank1 SMN før pågripelsen, noe som medfører at nettobeløpet ut fra Sparebank1 SMN er i overkant av 66 millioner norske kroner.
  • Politiet har til sammen sikret litt over 15 millioner norske kroner.
  • Ut fra de opplysninger politiet har nå er netto beregnet tap for fornærmede i størrelsesorden ca. 50 millioner kroner. Bakgrunnen for tapet er at utbyttet fra underslaget i all hovedsak ble investert i ulike verdipapirer og finansielle instrumenter med høy risiko, og deretter realisert med tap.

For media:

Ole Andreas Aftret, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt, vil være tilgjengelig på telefon 73 48 94 50, torsdag 2. februar 2023 kl. 09:15-10:00.


Om det ønskes TV intervju, send sms til Ane Flo (41 46 24 02), så tilrettelegger vi for det ca. kl. 10:15 utenfor politihuset i Trondheim.

 

Mvh,

Trøndelag politidistrikt