Foreldrene er varslet og tenåringen blir nå ivaretatt.

Etterforskningen har pågått bredt med ulike etterforskningsskritt, og politiet takker alle som har bidratt med tips.

Utover dette ønsker vi ikke å gå nærmere inn på detaljene i saken av hensyn til de involverte.

Mvh,

Trøndelag politidistrikt