Agder politidistrikt fikk melding om trafikkulykken like etter klokken 06.00 mandag 1. mai. Det ble sendt ut trippelvarsling og nødetatene, i tillegg til tre helikoptre, ble sendt til skadestedet ved Fosseland.

Det viste seg å være en alvorlig ulykke. Tre personer ble fraktet med luftambulanse til henholdsvis Kristiansand, Stavanger og Bergen. To personer ble først fraktet med ambulanse til Flekkefjord, men ble sendt videre med ambulanse til Sørlandet sykehus i Kristiansand.

- Det er helsevesenet som må vurdere å oppgi opplysninger om helsetilstand på de skadde, sier politifaglig etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Tove Glendrange.

Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen og foretar nå undersøkelser for å kartlegge hendelsesforløpet.

- En av personene som var med i bilen er til nå avhørt av politiet. Statens vegvesens ulykkeskommisjon og krimteknikere fra politiet har vært på skadestedet, vi gjør videre tekniske undersøkelser og innhenter elektroniske spor, sier Glendrange.

Utfra de opplysninger som er innhentet til nå har politiet en mistenkt som fører av bilen.

- Det gjenstår etterforskning, særlig avhør av de som var i bilen, og vi holder derfor alle muligheter åpne. Personen som er mistenkt er siktet i saken fordi det er besluttet blodprøve og beslag i vedkommendes eiendeler. Det er for tidlig å si om det ha vært rus involvert. Det vil en blodprøven avdekke. Vedkommende er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven § 3 som gjelder uaktsom kjøring, sier Glendrange.

Flekkefjord kommune har satt kriseteam og politiet er tirsdag formiddag til stede på Flekkefjord og Kvinesdal videregående skole.

Media

Kontaktperson for media i denne saken er politifaglig etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Tove Glendrange. Hun kan nås på telefon 404 42 240.