Mandag 8. mai kl. 15:20

Det er fortsatt tidlig i saken, og politiet arbeider nå blant annet med å gjennomføre vitneavhør og gjennomgå elektroniske beslag.

Siktede er ikke avhørt per nå.

Utover dette har ikke politiet ytterligere informasjon i saken i dag. For spørsmål om barnets helsetilstand, henviser vi til bistandsadvokaten.

-------------------

Priv til red:

Alexander Nyheim Jenssen er oppnevnt som bistandsadvokat.

Politiadvokat Benedicte Granrud kan siteres på punktene over. Vi har ikke tilgjengelighet på telefon i dag.

 

 

Fredag 5. mai kl 12:45

Politiet kan bekrefte at kvinnen i 50-årene som er siktet for drapsforsøk er i politiets varetekt og hun er for tiden innlagt på Ahus.

Det er for tidlig å si noe om når kvinnen vil bli avhørt, det er avhengig av kvinnens helsetilstand.

Politiet vil gjennom etterforskningen ta sikte på å avdekke forløpet frem til hendelsen skjedde.

Barnets tilstand er etter det politiet har fått opplyst fortsatt alvorlig.

-------------------

Priv til red:

Advokat Jorunn Hegle Hovda er oppnevnt som forsvarer til siktede.

Bistandsadvokat til fornærmede vil bli oppnevnt.