Politiet har startet etterforskning i saken for å bringe klarhet i hva som har skjedd. Det gjennomføres avhør og tekniske undersøkelser på adressen hvor hendelsen formentlig skal ha skjedd.

Mannen som i går ble siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshendelse på Braskereidfoss. Mannen i 40 årene er pågrepet og er foreløpig ikke avhørt. Ei kvinne i 40-årene er sendt til sykehus med brannskader.

Den siktede har fått oppnevnt forsvarer, Jostein Løken. Fornærmede vil få oppnevnt bistandsadvokat.

Politiet har igangsatt bred etterforskning og gjør tekniske undersøkelser på stedet. Det er blant annet gjennomført avhør av familie til den fornærmede kvinnen. Politiet er tidlig i etterforskningsfasen og kan ikke gå inn på hva som nå kommer frem igjennom avhør. Avhørene vil fortsette og det arbeides nå med å få oversikt over hva som har skjedd.

Når det gjelder de involverte så ønskes det ikke å gi noen nærmere opplysninger utover at det er en relasjon mellom de to involverte. 

Politiet har fortsatt ingen grunn til å tro at det er andre involverte i hendelsen enn de to ovennevnte personene.

Det er foreløpig ikke oppnevnt bistandsadvokat for fornærmede.