Med bakgrunn i siktedes forklaring har politiet lokalisert og beslaglagt et våpen som antas å ha vært brukt. Politiet kan ikke på det nåværende tidspunktet gi ytterligere opplysninger om hva slags våpen det dreier seg om.

 

Siktede har forklart at bakgrunnen for handlingen var trusler i forbindelse med gjeld for narkotika.

 

Det har så langt har vært utført en omfattende og krevende etterforskning. Det gjenstår noen ytterligere avhør av vitner og siktede, gjennomgang og analyse av elektroniske spor og annen teknisk og taktisk etterforskning.

 

Ut fra status i etterforskningen vil det i tiden fremover være mindre behov for løpende oppdateringer fra etterforskningsledelsen. Dersom det skulle skje vesentlige endringer av stor allmenn interesse vil det bli sendt ut oppdateringer om det.